Brownstone » Brownstone Institute Journal » Alle øjne på Genève
Alle øjne på Genève

Alle øjne på Genève

DEL | UDSKRIV | EMAIL

Den 77. Verdenssundhedsforsamling (WHA) startede den 27. maj til 1. juni i Genève (Schweiz) i Verdenssundhedsorganisationens (WHO) hovedkvarter. Alle øjne holder øje med, hvad der vil ske i denne uge med hensyn til fremtiden for de to pandemiske udkast til tekster, udkastet til ændringer af de internationale sundhedsregulativer (IHR) og udkastet til pandemiaftalen. Relaterede rapporter vil blive behandlet tirsdag eftermiddag (Punkt 13.4 og 13.3).

Forhandlingerne af disse tekster er sandsynligvis de mest overvågede mellemstatslige processer nogensinde. De markerer også en klar opdeling af "elitens" synspunkter på den ene side og folket på den anden side. Sundhedsbureaukrater, politikere ved magten og mainstream-medierne bliver ved med at gentage budskaber om, hvordan verden presserende skal være bedre forberedt på fremtidige skadelige og mere ødelæggende pandemier.

Folket udtrykte sig især igennem dette åbne brev godkendt af mere end 15,000 underskrifter, som kræver ansvarlighed og afviser autoritære, storstilede svar, der passer til alle, kendt under den katastrofale Covid-reaktion. De er netop kommet ud af det dybt sårede, fattige og uretfærdigt dårligt stillede; mens flertallet af Covid-beslutningstagere fortsat har ansvaret.

På den første dag af den 77. WHA blev det annonceret, at Intergovernmental Negotiating Body (INB) nåede ikke til konsensus. Derfor vil der sandsynligvis ikke blive stemt om det endelige udkast. Beslutningen om at indlede forhandlinger om en pandemiaftale blev nået ved konsensus og annoncerede af WHO, som det ville blive udført under Artikel 19 i WHO's forfatning

Artikel 19 (WHO's forfatning)

Sundhedsforsamlingen skal have beføjelse til at vedtage konventioner eller aftaler med hensyn til ethvert spørgsmål, der ligger inden for organisationens kompetence. To tredjedeles stemmer fra sundhedsforsamlingen kræves for at vedtage sådanne konventioner eller aftaler, som træder i kraft for hvert medlem, når de accepteres af det i overensstemmelse med dets forfatningsmæssige processer.

Et to tredjedeles flertal af WHO's 194 medlemsstater, der er til stede og stemmer (et medlem én stemme, undladende stemmer tælles ikke med – Regel 69) er påkrævet for at vedtage en sådan tekst, ifølge Forretningsorden for WHA (Regel 70).

Regel 70 (WHAs forretningsorden)

Sundhedsforsamlingens beslutninger om vigtige spørgsmål træffes med et flertal på to tredjedele af de tilstedeværende og stemmeafgivende medlemmer. Disse spørgsmål skal omfatte: vedtagelse af konventioner eller aftaler; (…)

I diplomatisk henseende ville det være selvmordstanker at indsende en tekst, der ikke blev godkendt af den tidligere konsensus med to tredjedeles flertal, og vise foragt for jævnaldrende lande, som har givet udtryk for deres manglende fleksibilitet i visse spørgsmål. Denne situation inviterer i bedste fald WHA til at forny INB's mandat til at fortsætte, hvor det blev efterladt, eller blot at opgive processen. 

I modsætning hertil ser WGIHR (Working Group on Amendments of the International Health Regulations) ud til at presse på for en afstemning i WHA. Rapporten angivet at WGIHR efter dets bureaus opfattelse var "tæt på at nå til enighed om en konsensuspakke af ændringer til forordningerne", og at der var "en stærk vilje til at afslutte processen med succes." 

Dette kan meget vel føre til en afstemning om vedtagne ændringsforslag. I dette tilfælde kræver afstemningsproceduren kun et simpelt flertal på 196 deltagerstater (194 medlemsstater plus Liechtenstein og Den hellige stol) for at vedtage, da IHR(2005) blev godkendt i henhold til artikel 21 i WHO's forfatning, som ikke kræver to tredjedeles flertal i henhold til artikel 71 i WHA's forretningsorden. 

Det er ikke desto mindre uheldigt, at juridisk bindende tekster, der er forhandlet i henhold til artikel 21, ikke kræver to tredjedeles flertal; ændringen kommer dog kun fra en ændring af WHOs forfatning, hvilket ikke sker i dag.

Artikel 21 (WHO's forfatning)

Sundhedsforsamlingen har bemyndigelse til at vedtage regler vedrørende:

  • a) sanitære og karantænekrav og andre procedurer designet til at forhindre international spredning af sygdomme 
  • b) nomenklaturer med hensyn til sygdomme, dødsårsager og folkesundhedspraksis; 
  • c) standarder med hensyn til diagnostiske procedurer til international brug; 
  • d) standarder med hensyn til sikkerhed, renhed og styrke af biologiske, farmaceutiske og lignende produkter, der bevæger sig i international handel;
  • e) reklame og mærkning af biologiske, farmaceutiske og lignende produkter, der bevæger sig i international handel.

Regel 71 (WHAs forretningsorden)

Medmindre andet er fastsat i denne forretningsorden, træffes beslutninger om andre spørgsmål, herunder fastlæggelse af yderligere kategorier af spørgsmål, der skal afgøres med to tredjedeles flertal, af et flertal af de tilstedeværende og stemmeafgivende medlemmer. 

Et simpelt flertal er let at opnå. For to år siden blev små, men konsekvensmæssige ændringer til IHR(2005), der reducerede afvisningsperioden fra 18 måneder til 10 måneder, vedtaget uden en formel afstemning ved den 75. WHA, da konsensus var nået. Men hvis de forelægges til afstemning i denne uge, bør nye ændringsforslag, der ikke opnåede konsensus, udelades.

Efter mere end to års intense forhandlinger betalt af skattebetalte penge, er det sandsynligt, at magthaverne vil sikre, at nogle udkast til ændringsforslag vedtages, for at redde WHO's tilbageværende omdømme og nogle menneskers ansigter og egoer, selvom at afstemningen ville være ulovlig da WGIHR og WHO ikke fremlagde pakken med udkast til ændringer i mindst fire måneder som krævet i artikel 55, stk. 2, i IHR fra 2005.

Vi kan meget vel være i begyndelsen af ​​en lang kamp og i uretfærdige positioner. Indtil videre har vi dog vundet ved at være sammen og forene vores stemmer for at genvinde og bevare vores iboende menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.Udgivet under a Creative Commons Attribution 4.0 International licens
For genoptryk, sæt venligst det kanoniske link tilbage til originalen Brownstone Institute Artikel og forfatter.

Forfatter

  • Thi Thuy Van Dinh

    Dr. Thi Thuy Van Dinh (LLM, PhD) arbejdede med international ret i De Forenede Nationers Kontor for Narkotika og Kriminalitet og Højkommissærens Kontor for Menneskerettigheder. Efterfølgende ledede hun multilaterale organisationspartnerskaber for Intellectual Ventures Global Good Fund og ledede udviklingsindsatsen for miljø- og sundhedsteknologi til lav-ressource miljøer.

    Vis alle indlæg

Doner i dag

Din økonomiske støtte fra Brownstone Institute går til at støtte forfattere, advokater, videnskabsmænd, økonomer og andre modige mennesker, som er blevet professionelt renset og fordrevet under vores tids omvæltning. Du kan hjælpe med at få sandheden frem gennem deres igangværende arbejde.

Abonner på Brownstone for flere nyheder

Hold dig informeret med Brownstone Institute