Brownstone » Brownstone Institute-artikler » Lockdowns og vacciner: Lektioner fra Danmark
Danmark

Lockdowns og vacciner: Lektioner fra Danmark

DEL | UDSKRIV | EMAIL

Hvor meget kan Danmark i dag lære os om pandemiens naturlige forløb og virkningerne af menneskelige indgreb?

En masse. Men lad os starte fra begyndelsen.

For længe siden, da verden var overbevist om, at det stædige, ulåste Sverige udførte et dødbringende Covid-eksperiment, udforskede jeg dødelighedsstatistikker i de nordiske lande. Min første analyse (juni 2020, udgivet på hebraisk) fik titlen "Lockdown and Covid mortality: refutations from Sweden." På det tidspunkt var Covid-dødeligheden i Sverige omkring fem gange højere end i Danmark.

I min anden analyse af emnet (januar 2021, på Twitter), sammenlignede jeg influenza, Covid og dødelighed af alle årsager i Danmark og Sverige. Over tre på hinanden følgende "influenzaår" (oktober til september) klarede Sverige sig bedre end Danmark med hensyn til influenzadødelighed (præ-pandemi), dårligere med Covid-dødelighed (når influenza var fraværende) og bedre eller lignende med Danmark med hensyn til samlet dødelighed. Min analyse var baseret på data frem til september 2020.

Vi har nu et meget bredere perspektiv på Sverige (andetsteds og nedenfor) og Danmark (under).

Af årsager, der forbliver ukendte, den første større pandemiens bølge blev ikke synkroniseret på verdensplan. Danmark oplevede ligesom mange andre lande kun en mindre bølge i foråret 2020, som naivt blev tilskrevet lockdown-foranstaltninger. Tiden viste, at det ikke var mere end en natur-dikteret forsinkelse - indtil vinteren 2020-2021.

Kilde: https://www.statbank.dk/20017

Hvad var overdødeligheden i Danmark under pandemien?

For at besvare spørgsmålet skal vi først nøje vælge en basisdødelighedsrate - den forventede rate, hvis der ikke var nogen pandemi. Det er nøglenummeret.

Som det fremgår af søjlediagrammet nedenfor, faldt dødeligheden af ​​alle årsager i Danmark generelt mellem 2007 og 2014. I de følgende fem år, op til det præpandemiske influenzaår (2018–19), var raten stabil med undtagelse af 2017–18 , en bemærkelsesværdig undtagelse pga en alvorlig influenzasæson. Jeg brugte den gennemsnitlige dødelighed i de fire, ret stabile år som en basisrate (horisontal linje) for overdødelighed (%).

Da Danmark kun oplevede en mindre Covid-bølge i foråret 2020, slap Danmark for overdødelighed i det første pandemiske (influenza) år: oktober 2019-september 2020.

Sverige blev derimod ramt tidligt og sluttede det første pandemiske (influenza) år med overdødelighed på 4 pct, hvoraf en del har "balanceret" en dødelighed underskud på 3.5 procent i det præ-pandemiår. Det sande Covid-tal i Sverige i det første pandemiår var sandsynligvis 1-2 procent overdødelighed - ikke 100 procent, forudsagt af hensynsløse modeller, der lukkede store dele af verden.

I vinteren 2020-2021, flere måneder efter pseudo-succesen med afbødning, bukkede Danmark under for sin første store Covid-bølge. Dødstallet for Covid i Danmark i det andet pandemiår (oktober 2020-september 2021) var 3.7 procent overdødelighed, svarende til Sverige et år tidligere (4 procent).

Det, der efterfølgende skete i Danmark, er intet mindre end chokerende. På et tidspunkt, der blev betragtet som post-pandemisk i mange lande, steg overdødeligheden i Danmark markant. Sådan er det ikke i Sverige.

Tabellen viser en sammenligning fra år til år (oktober til september) af overdødelighed i de to lande.

For det første har vi ingen beviser for, at de såkaldte afværgeindsatser havde nogen fordel i Danmark. I betragtning af Sveriges præ-pandemiske "dødelighedsunderskud" klarede Danmark sig ikke meningsfuldt bedre - hvis overhovedet - over to år efter pandemien.

For det andet blev det værre i Danmark i det seneste influenzaår. Overdødeligheden steg uventet til 9.7 procent, mens den (beskedent) faldt i Sverige. I et land med over 50,000 dødsfald hvert år svarer 10 procent overdødelighed til omkring 5,000 dødsfald over "normalt".

Hvilke faktorer i Danmark, mellem oktober 2021 og september 2022, kunne have spillet en rolle?

Der var mindst tre: Covid, influenza og vacciner, primært Covid-vacciner, som var meget effektiv eller  ikke. Vi vender snart tilbage til det sidste emne.

De to grafer nedenfor er begrænset til det seneste influenzaår. Uanset fejltilskrivning af dødsfald til Covid, observerer vi en forlænget Covid-dødelighedsbølge, der strækker sig over 6-7 måneder, og en anden lille og kort bølge.

Synkroniseret nedenfor ser vi en bølge af sæsonbestemt influenza, omkring 2 måneder lang, delvist overlappende den store Covid-dødelighedsbølge. (Dødeligheden af ​​influenza skulle være noget forskudt til højre.) Det var den første markante gentagelse af influenza i Danmark siden begyndelsen af ​​pandemien.

Månedlige data om dødelighed af alle årsager er godt matchet med disse grafer (røde rektangler). For hver måned angav jeg den tilsvarende bølge, hvis den var til stede.

En måned-til-måned-sammenligning af det seneste influenzaår med hvert år mellem 2014 og 2019 afslørede mindst 200 overskydende dødsfald hver måned (og ofte mange flere) i over 90 procent af sammenligningerne.

Originalt bord med mine tilføjelser

tidligere hævdede, at beregningen af ​​Covid-overdødelighed bør afsluttes, når influenzaen vender tilbage, fordi vi ikke kan kvantificere andelen af ​​sidstnævnte. Jeg vil gøre en semi-kvantitativ undtagelse her og forsøge at retfærdiggøre den.

Influenzabølgen i Danmark var kort og kan kun tegne sig for dødsfald om to til tre måneder. Det kan ikke stå for meget af de 10 procent overdødelighed i det seneste influenzaår. Nogle overskydende dødsfald kan have været på grund af Covid-vacciner og andre årsager, såsom senfølger af forstyrret liv. Ikke desto mindre må størstedelen af ​​overdødeligheden i Danmark have været Covid-dødsfald, på linje med en større, langvarig Covid-bølge (6-7 måneder) og en anden mindre bølge (2 måneder).

Hvilket bringer os til det centrale punkt: vaccination.

Ved begyndelsen af ​​det seneste influenzaår var over 70 procent af befolkningen i Danmark fuldt vaccineret mod Covid, og i midten af ​​februar 2022 modtog 60 procent af befolkningen en boosterdosis. Procentdelen bør være højere i ældre, sårbare aldersgrupper.

Original graf, med mine tilføjelser (stiplede linjer, tekst)

Hvis vaccinerne var yderst effektive mod død, hvorfor var overdødeligheden i Danmark så meget højere end i det foregående influenzaår? Hvorfor var det så meget højere end overdødeligheden i Sverige i første pandemiår - uden vacciner - hvor virussen var meget mere virulent end Omicron? I modsætning til Sverige var der ikke noget "dødelighedsunderskud" at tage højde for.

Hvad end den nøjagtige andel af Covid-dødsfald var, er det umuligt at forene en højeffektiv vaccine med overdødeligheden i Danmark i det seneste influenzaår. Er der nogen epidemiolog på kloden, der vil påstå, at overdødeligheden i Danmark uden vaccination ville have været meget højere end 10 procent? Fem gange så højt, hvis vaccinerne var yderst effektive? Eller endda bare dobbelt så høj?

En anden lektie fra Danmark: yderst effektive vacciner - det var de ikke. Har de overhovedet været det noget effektiv ud over et snævert, uvæsentligt tidsvindue?

Det ser ud til, at lande bør gennemgå mindst to store dødelighedsbølger, før de når det endemiske stadium - uanset den fremherskende stamme. Dem, der startede sent, som Danmark, Finland og Norge, slutter sent. Danmark lærer os, at middelmådige vacciner ikke kan ændre det naturlige forløb af en pandemi.Udgivet under a Creative Commons Attribution 4.0 International licens
For genoptryk, sæt venligst det kanoniske link tilbage til originalen Brownstone Institute Artikel og forfatter.

Forfatter

  • Eyal Shahar

    Dr. Eyal Shahar er professor emeritus i folkesundhed i epidemiologi og biostatistik. Hans forskning fokuserer på epidemiologi og metodologi. I de senere år har Dr. Shahar også ydet betydelige bidrag til forskningsmetodologi, især inden for kausale diagrammer og skævheder.

    Vis alle indlæg

Doner i dag

Din økonomiske støtte fra Brownstone Institute går til at støtte forfattere, advokater, videnskabsmænd, økonomer og andre modige mennesker, som er blevet professionelt renset og fordrevet under vores tids omvæltning. Du kan hjælpe med at få sandheden frem gennem deres igangværende arbejde.

Abonner på Brownstone for flere nyheder

Hold dig informeret med Brownstone Institute