Brownstone » Brownstone Institute-artikler » Pfizer/BioNTech Vaccine Monopol: The Backstory

Pfizer/BioNTech Vaccine Monopol: The Backstory

DEL | UDSKRIV | EMAIL

Forestillingen om, at vaccinemandater og relaterede foranstaltninger til at tvinge vaccination er et produkt af indflydelsen fra "Big Pharma" på regeringer, er almindelig blandt kritikerne af sådanne foranstaltninger. Med Pfizer-vaccinen, der går fra den ene regulatoriske succes til den anden og i stigende grad dominerer Covid-19-vaccinemarkedet i både USA og det kontinentale Europa (for ikke at nævne Israel, hvis vaccinationskampagne næsten udelukkende har bestået af Pfizer), er det klart at det, der i dag egentlig menes med "Big Pharma", må være Pfizer og Pfizer alene. 

Efter negativ mediedækning af negative virkninger (især trombose) og i nogle tilfælde reguleringsindgreb fra nationale tilsynsmyndigheders side, begge de andre egentlige "Big Pharma"-alternativer, AstraZeneca i EU og Johnson & Johnson i EU og USA er blevet henvist til status som bitspillere uden for Storbritannien. 

Det ser ud til, at vi i det mindste i Vesten bevæger os mod et virtuelt Covid-19-vaccinemonopol for Pfizer. Selv Covid-vaccinen fra Moderna - en virksomhed, der berømt aldrig før havde bragt et lægemiddel på markedet, og som derfor næppe kunne beskrives som "Big Pharma" - bliver i stigende grad undersøgt for at forårsage myokarditis hos unge mænd, og dets brug er begrænset til mennesker over 30 i en hel række europæiske lande. 

Pfizer er derimod forblevet urørt. Dette selvom myokarditis er en bredt rapporteret og officielt anerkendt bivirkning af begge mRNA-vacciner, Moderna og Pfizer, selv om nylig statistisk analyse fra CDCfandt i hvert fald ingen "signifikant forskel" i rapporteret myocarditis mellem de to vacciner til mænd 18-25, og selvom der er bevis for, at Moderna giver længerevarende beskyttelse (vaccinens effektivitet er endda dobbelt så stor som Pfizer seks måneder efter, iflg denne nylige undersøgelse [s. 11]). 

Hvilket større bevis for "Big Pharmas" - dvs. Pfizer - overdrevne kraft kan der være? Men hvis Pfizer ikke regerede verden for to år siden, hvordan kom det så til at regere verden i dag? 

Desuden, som mange amerikanere først vil have opdaget, da FDA's fulde godkendelse af "Pfizer"-vaccinen trods alt ikke blev givet til Pfizer, men til BioNTech Manufacturing GmbH i Mainz, Tyskland, den egentlige udvikler af den såkaldte "Pfizer"-vaccine er netop Pfizers tyske partner BioNTech. 

Dette fremgår faktisk allerede af vaccinens kodenavn: BNT162b2. Det er overflødigt at sige, at "BNT" ikke står for Pfizer. Partnerskabsaftalen mellem de to firmaer gør det ligeledes helt klart, at BNT162b2 er BioNTechs vaccine. Bortset fra sine egne direkte indtægter fra salg af vaccinen modtager BioNTech således "op til tocifrede trinvise royaltybetalinger" fra Pfizer på sidstnævntes salg af vaccinen i Pfizers tildelte områder. 

Dette er ud over "$120 millioner i upfront-, egenkapital- og kortsigtede forskningsbetalinger og op til yderligere $305 millioner i potentielle udviklings-, regulatoriske og kommercielle milepælsbetalinger". (Se BioNTech pressemeddelelse link..) BioNTech har i øvrigt en lignende aftale med Fosun Pharma for kommercialisering af sin vaccine i Kina.

Nu, langt fra at være "Big Pharma", før udbruddet af Covid-19-pandemien, var BioNTech stadig i realiteten en lille, kæmpende start-up, der ligesom Moderna endnu ikke havde bragt et produkt på markedet. BioNTechs egen årsrapport for 2019 til SEC beskriver virksomheden som følger: "Vi er en biofarmaceutisk virksomhed i klinisk fase uden farmaceutiske produkter godkendt til kommercielt salg." 

Ansøgningen fortsætter ærligt, "Vi har pådraget os betydelige tab siden vores start, og vi forventer, at vi vil fortsætte med at lide betydelige tab i en overskuelig fremtid ...." Dermed, i 2nd kvartal 2020, BioNTech havde kun 41.8 millioner euro i (ikke-produkt) indtægter og tab på mere end det dobbelte beløb (88.3 millioner euro). Takket være dens Covid-19-vaccine, dog et år senere, i 2nd kvartal 2021, var dens indtægter steget til 5.31 milliarder euro – en stigning på mere end 100 gange! – hvoraf over tre fjerdedele (4 milliarder euro) er overskud. 

Som økonom Carsten Brzeski fra den hollandske bank ING formidle det til Reuters, var BioNTech gået "fra 0 til 100 på bare et år." BioNTech har for nylig annonceret 3. kvartals resultater viser estimerede indtægter på over 6 milliarder euro og bruttofortjeneste på næsten 4.7 milliarder euro.

Historien om, hvordan BioNTech gik fra nul til helt, er en ren historie om statslig interventionisme og subsidier. Faktisk støttede den tyske regering selve grundlæggelsen af ​​BioNTech. Det var således den tyske regering, der identificerede bioteknologi som en vigtig, potentiel vækstsektor og i 2005 lancerede et finansieringsprogram, hvis eksplicitte mål var at fremme bioteknologiske start-ups baseret på akademisk forskning: Start-up offensiv bioteknologi - groft sagt "Biotechnology Start-Up Offensive" - ​​eller "Go-Bio" for kort. 

Ideen, som forklaret link. (link på tysk), skal give op til to støtterunder: en første bevilling til et forskerhold med et kommercielt lovende projekt og derefter, forudsat at det lykkes forskerholdet at stifte en virksomhed baseret på sin forskning, en anden bevilling til start op. 

BioNTech var en af ​​de firmaer, der skulle etableres under Go-Bio-programmets regi. I 2007 ydede Go-Bio først et "Fase I"-tilskud på 1.2 millioner euro på 1.2 millioner euro for at støtte BioNTech-grundlæggeren Ugur Sahins forskning ved University of Mainz i udvikling af mRNA-baserede kræftbehandlinger, og det fulgte derefter op med en næsten 3 millioner euro "Go-Bio Phase II"-bevilling til det nystiftede BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH i 2010. (For detaljer på tysk, se link..) 

I de kommende år vil BioNTech fortsat nyde offentlig støtte: begge dele fra delstatsregeringen i Rheinland-Pfalz, hvor Mainz er hovedstad, og som førende medlem af en såkaldt "klynge" af virksomheder og forskningsinstitutioner i Mainz-regionen, der fra 2012 til 2017 modtog 40 millioner euro i støtte (link på tysk) fra det tyske forbundsministerium for uddannelse og forskning. Klyngen er navngivet Cluster for Individualized Immune Intervention eller "Ci3". Stolene i Ci3 er Sahins kone og BioNTech Chief Medical Officer, Özlem Türeci, og BioNTech medstifter Christoph Huber.

Men strømmen af ​​offentlig manna til BioNTech steg derefter massivt sidste år, da udbruddet af Covid-pandemien gav virksomheden mulighed for at dreje fra dets hidtil mislykkede bestræbelser på at udvikle mRNA-baserede kræftbehandlinger til at udvikle en mRNA-baseret vaccine mod Covid- 19. 

Per denne tidslinje udgivet af det tyske offentlige tv-selskab SWR, havde BioNTech allerede kontaktet det tyske offentlige reguleringsagentur for vacciner, Paul Ehrlich Institute, om dets planer om at udvikle en Covid-19-vaccine i februar 2020 – på et tidspunkt, hvor spredte rapporter om lokale Covid-19-infektioner først dukkede op i Europa, og før WHO overhovedet havde erklæret, at der var tale om en pandemi! 

I april var kliniske forsøg allerede i gang! (Se EU Clinical Trial Register link..) Den 15. september meddelte den tyske regering, at den leverede BioNTech 375 millioner euro i tilskud (link på tysk) for at støtte sin Covid-19-vaccine. Den Europæiske Investeringsbank havde allerede slået til 100 millioner euro i gældsfinansiering. Den tyske finansiering skal ikke tilbagebetales.

Men med en samlet gennemsnitlig selskabsskattesats på omkring 30 % i Tyskland og en effektiv føderal sats på næsten 16 %, regner den tyske regering med at få et sundt afkast af sin investering. Ifølge virksomhedens nuværende fremskrivninger, BioNTech forventes at have 16-17 milliarder euro i Covid-19-vaccineindtægter for 2021. 

Allerede efter offentliggørelsen af ​​BioNTechs resultat for 2. kvartal, har den tyske økonom Sebastian Dullien beregnede at BioNTechs indtægter alene vil udgøre omkring 0.5 % af det tyske BNP og dermed udgøre 0.5 % vækst i det tyske BNP – altså da BioNTech stort set intet bidrog til tysk BNP tidligere! BioNTech alene ville således stå for omkring 1/8 af Tysklands forventede BNP-vækst for 2021. 

Disse beregninger var dog baseret på en lidt lavere indtægtsprognose og væsentligt højere forventet BNP-vækst. Baseret på den nuværende prognose på 2.4% tysk vækst, ville BioNTech alene stå for mere end 1/5 af tysk vækst. Ifølge sin senest offentliggjorte regnskaber, desuden kommer virksomhedens 2021 skatteregning til dato på over 3 milliarder euro.

Europa-Kommissionens formand Ursula von der Leyen overrækker Atlantic Council Distinguished Business Leadership Award til Pfizers formand og administrerende direktør Albert Bourla den 10. november 2021.

På trods af al snakken om Big Pharmas magt har Covid-19-vaccinen, der i øjeblikket er ved at blive standarden i hele den vestlige verden, en langt mere magtfuld statssponsor, og statssponsoren er Tyskland. Dette rejser særligt åbenlyse og vanskelige spørgsmål for EU, hvor vaccinekontrakterne for alle 27 medlemslande blev forhandlet af en EU-kommission, der ledes af den tidligere tyske forsvarsminister Ursula von der Leyen. 

(Kommissionen blev bistået af et "Joint Negotiation Team", der repræsenterede syv medlemslande, herunder Tyskland [se under "Vaccineforhandlinger" link.]; hvilket vil sige, at Tyskland i realiteten deltog i forhandlinger med sin egen protegé. Måske ikke overraskende blev den største mængde doser bestilt fra ingen ringere end BioNTech/Pfizer [se under "Hvad var resultaterne..." link..) 

Men med Tyskland i stand til at forstærke sin magt og projicere den på globalt plan netop via EU, rejser tysk sponsorering af BioNTech/“Pfizer”-vaccinen også problemer for verden som helhed.

[Korrektion: Ovenstående artikel citerer fejlagtigt en BioNTech-pressemeddelelse fra 2018 om en pre-Covid BioNTech-Pfizer-samarbejdsaftale, når man diskuterer Pfizer royaltybetalinger (og andre) betalinger til BioNTech. I henhold til BioNTech-Pfizer Covid-19-vaccinen samarbejdsaftale, modtager BioNTech ikke "op til tocifrede trinvise royaltybetalinger" fra Pfizer på vaccinesalg, men derimod fuldt ud 50 % af Pfizers fortjeneste på sådant salg. For yderligere detaljer, se min nyere artikel "50-50 Split: BioNTech og Pfizer Illusion." Derudover beregnede artiklen BioNTechs potentielle bidrag til tysk vækst i 2021 baseret på et estimat fra Sebastien Dullien og reviderede omsætnings- og vækstprognoser. I sidste ende vil BioNTechs 19 milliarder euro i 2021-indtægter tegne sig for næsten 10 % af den tyske vækst.]Udgivet under a Creative Commons Attribution 4.0 International licens
For genoptryk, sæt venligst det kanoniske link tilbage til originalen Brownstone Institute Artikel og forfatter.

Forfatter

Doner i dag

Din økonomiske støtte fra Brownstone Institute går til at støtte forfattere, advokater, videnskabsmænd, økonomer og andre modige mennesker, som er blevet professionelt renset og fordrevet under vores tids omvæltning. Du kan hjælpe med at få sandheden frem gennem deres igangværende arbejde.

Abonner på Brownstone for flere nyheder

Hold dig informeret med Brownstone Institute