Brownstone » Brownstone Journal » Filosofi » Sandhedstaler og den teknokratiske kabal
sandhedsparrhesia

Sandhedstaler og den teknokratiske kabal

DEL | UDSKRIV | EMAIL

At tale sandt (eller sige sandhed) er ikke det samme som sandhed. I hvert fald ikke i den velkendte betydning af en overensstemmelse mellem det anførte og den tilstand, det svarer til – den såkaldte korrespondance-sandhedsteori. Eller for den sags skyld sammenhængsteorien om sandhed, som bedømmer udsagns sandhed ud fra kriteriet om, hvorvidt den hænger sammen med den mængde udsagn, den fungerer indenfor. 

Der er flere andre sådanne teorier om sandhed, for eksempel den pragmatiske sandhedsteori, som vurderer sandhed i lyset af, hvad der formodes sande udsagn do, eller ved deres konsekvenser for handling (oldgræsk 'pragma': 'ting gjort'; 'handling'; 'gerning'). 

Sandhedsfortælling eller på oldgræsk, parrhesia, er noget andet. Det er, hvad man gør, når du fortæller eller taler sandheden præcis, som du oplever eller opfatter den, uden at blive trukket. Du behøver ikke kalde den ordsprogede spade for en skovl (medmindre det er det, der skal til for at komme igennem til din samtalepartner), men du skal tale sandt uden at holde dig tilbage. Dette er særligt relevant til at tale (eller skrive) offentligt, hvor du risikerer at udsætte dig selv for hård kritik. 

Det er også, hvad du gør, når du føler dig tvunget til at fortælle en ven den blottede sandhed om noget, som hun eller han har gjort eller gør, og som ikke lever op til standarderne for ærlighed, anstændighed eller venskab, og fordi du bekymrer dig for din ven og værdsætter dit venskab, risikerer du det ved at sige, hvad der skal gøres for at redde det. Det er ikke denne form for ven-til-ven parrhesia som i første omgang angår mig her, men derimod den slags, der nogle gange, om end sjældent, forekommer i det offentlige rum. Her er Michel Foucault, i et med rette berømt filosofiseminar, der taler om det: 

In parrhesia, skal taleren give en fuldstændig og nøjagtig redegørelse for, hvad han har i tankerne, så tilhørerne er i stand til at forstå præcis, hvad taleren mener. Ordet 'parrhesia' henviser derefter til en type forhold mellem taleren og det, han siger. For i parrhesia, taleren gør det åbenlyst klart og indlysende, at det han siger er hans egen mening. Og han gør dette ved at undgå enhver form for retorisk form, som ville sløre, hvad han mener. I stedet for parrhesiastes bruger de mest direkte ord og udtryksformer, han kan finde. Hvorimod retorik giver taleren tekniske redskaber til at hjælpe ham med at sejre over sine tilhøreres sind (uanset retorikerens egen mening om, hvad han siger), i parrhesia, parrhesiastes virker på andre menneskers sind ved at vise dem så direkte som muligt, hvad han faktisk tror på.

Det burde lyde meget bekendt for os i dag. Ikke fordi vi er bekendt med sådan sandhedstale, men netop fordi vi ikke er det – i hvert fald ikke i det offentlige rum, i langt de fleste tilfælde. Tværtimod er man i dag mest vidne til den bevidste fordrejning af sandheden, og ikke engang gennem den sofistikerede brug af retorik. Det er normalt ligetil, åbenlys løgn.

Foucault er omhyggelig med at tilføje, at der er to typer af parrhesia – nogle gange bruges ordet til at betegne det ægte, og nogle gange bruges det nedsættende for at indikere, at nogen bare "skravler", som Foucault kalder det. Heidegger kalder dette "ledig snak". I begge tilfælde betyder det, at nogen siger stort set alt, hvad der falder dig ind, uden at udøve nogen kræsen dømmekraft om betydningen eller implikationerne af det, de siger, eller simpelthen fordi det er moderigtigt at sige. 

Men ifølge Foucault er det det meste af tiden, når begrebet støder på i klassiske græsk-romerske tekster, i den bekræftende betydning af at tale sandt. Det er overflødigt at påpege, at det ikke er en praksis, som vi udtrykkeligt kender i dag, i den specifikke forstand, som den var udstyret med i antikken. Ikke desto mindre ville det ikke være svært at finde modstykker til parrhesia i det nutidige samfund, især fordi der er behov for det i nutiden. Hvorfor det? I den tidligere citerede tekst minder Foucault én om, at: 

...det engagement, der er involveret i parrhesia er knyttet til en bestemt social situation, til en statusforskel mellem taleren og hans publikum, til det faktum, at parrhesiastes siger noget, der er farligt for ham selv og dermed indebærer en risiko, og så videre...

Hvis der er en slags 'bevis' for oprigtigheden af parrhesiastes, det er hans mod. Det faktum, at en taler siger noget farligt - anderledes end hvad flertallet tror - er en stærk indikation af, at han er en parrhesiastes.

For at forstå dette, bør man minde sig selv om, at ikke alle tilfælde af at sige sandheden kan betragtes som værende parrhesia. Foucault forklarer:

Nogen siges at bruge parrhesia og fortjener overvejelse som en parrhesiastes kun hvis der er en risiko eller fare for ham eller hende ved at fortælle sandheden. For eksempel kan en grammatiklærer fra oldgræsk perspektiv fortælle sandheden til de børn, han underviser, og er måske ikke i tvivl om, at det, han underviser, er sandt. Men på trods af dette sammenfald mellem tro og sandhed, er han ikke en parrhesiastes. Men når en filosof henvender sig til en suveræn, til en tyrann og fortæller ham, at hans tyranni er foruroligende og ubehageligt, fordi tyranni er uforeneligt med retfærdighed, så taler filosoffen sandheden, tror på, at han taler sandt, og mere end som også tager en risiko (da tyrannen kan blive vred, kan straffe ham, kan forvise ham, kan dræbe ham)...

Parrhesia er altså forbundet med mod over for fare: det kræver mod til at tale sandt på trods af en vis fare. Og i sin ekstreme form foregår det at fortælle sandheden i 'spillet' om liv eller død.

Det velkendte ordsprog, 'at tale sandhed til magten', hænger åbenlyst sammen med dette, og stammer sandsynligvis fra Foucaults (og også Edward Saids) arbejde. Og har vi ikke været vidne til eksemplariske eksempler på dette i dag, i lyset af hvad der uden tvivl er det største forsøg på et (globalt) statskup i menneskehedens historie! 

Vi skylder alle de modige sjæle, der har risikeret deres omdømme, deres indkomst og nogle gange deres liv, ved at handle som parrhesiastes over for en næsten uforståelig institutionel, teknologisk og mediemæssig magt, en enorm taknemmelighedsgæld for at være et eksempel for os andre. Der er for mange til at nævne her, men blandt de navne, der let kommer til at tænke på, er navnene på Dr. Naomi Wolf, Robert F. Kennedy, Dr. Joseph Mercola, Dr. Robert Malone, Dr. Peter McCullough, Alex Berenson, Dr. Meryl Nass, Dr. Denis Rancourt og Todd Callender, blandt mange andre, der har lidt og endda døde. 

Som Foucault sagde, parrhesia er farligt og risikabelt. Men hvilket valg har man, hvis ikke blot din indkomst, omdømme og dit liv, men også – endnu vigtigere – din moralske integritet som menneske er på spil? Det kræver mod at være en parrhesiastes. Det er derfor Foucault bemærker, at:

Når du accepterer parrhesiastisk I et spil, hvor dit eget liv afsløres, tager du et specifikt forhold til dig selv: du risikerer døden for at fortælle sandheden i stedet for at hvile i trygheden i et liv, hvor sandheden forbliver uudtalt. Naturligvis kommer dødstruslen fra den Anden og kræver derved et forhold til sig selv: han foretrækker sig selv som en sandsiger frem for som et levende væsen, der er falsk over for sig selv.

Her er sagen: formentlig ved alle de mennesker, der bidrager til, og de fleste af dem, der læser Brownstone-artikler, hvad ondt magten står bag forsøgene på at forårsage kollaps af verdensøkonomien og decimere verdens menneskelige befolkning. Jeg bruger ordet 'ondskab' med råd, for der er ingen måde at sige mere klart og præcist, hvad der animerer disse agenters handlinger i tjenesten for den pågældende Leviathan, som har flere fronter, blandt dem mest fremtrædende World Economic Forum ( WEF) og Verdenssundhedsorganisationen (WHO). 

Desuden kan man ikke forvente nogen parrhesia fra dem. Tværtimod, som Foucault påpeger, "Det er fordi parrhesiastes må tage en risiko ved at tale den sandhed, som kongen eller tyrannen generelt ikke kan bruge parrhesia; for han risikerer intet”.

Intet forhindrer os imidlertid i at praktisere denne ældgamle talemåde, når vi konfronterer den pågældende tyranniske monstrøsitet, og det er derfor, jeg vil sige til dem, at de, i modsætning til hvad de tror, ​​fulde af deres egen berygtede betydning og formodede magt, bør ikke være for sikker på ikke risikerer deres nakke. Den modbydelige Klaus Schwab fra WEF selv samtaler om, at folk er meget "vrede", hvilket nok er en underdrivelse, at dømme efter de meninger, der er udtrykt af mange mennesker, jeg kender. 

Så, Klaus Schwab, Bill Gates og dine lignende – inklusive bankfolkene, der gemmer sig i skyggerne – jeg kan ikke opfordre dig til at undersøge din kollektive og individuelle samvittighed, for det har du åbenbart ikke. Det er trods alt en sigende egenskab for psykopater at være blottet for samvittighed og derfor evnen til at føle skyld eller anger. 

Men åbenbart kan du føle frygt, ellers ville du ikke have været paranoid nok til at omgive dig med 5000 tungt bevæbnede tropper ved dit eksklusive drengeklubmøde i Davos i januar. Og du skal være bange, meget bange, for når dette er overstået, vil du blive stillet til ansvar.

Der er mange tegn på, at et stigende antal mennesker indser, at du og dit tomme "løfte" om at "bygge bedre op igen" er ingeniørerne bag de stigende økonomiske vanskeligheder, de står over for, og viser på ingen måde, at de ikke vil tillade, at det fortsætter på ubestemt tid. 

Begynd derfor ikke at fejre for tidligt om din ønskede succes med at få overstået af de formodede 'ubrugelige spisere'. Bortset fra, selvfølgelig, at du ikke ved, hvordan du skal fejre; kun virkelige mennesker ved, hvordan man gør det – folk, der kender glæden ved at være sammen ved en fødselsdagsfejring, eller et bryllup, eller når man går og danser – noget mit livs kærlighed og jeg gør jævnligt, når vores yndlingsbands optræder live kl. en joint vi frekventerer i byen. For at citere den afdøde, uforlignelige Leonard Cohen:

Så du kan stikke dine små nåle i den voodoo-dukke; 
Jeg er meget ked af det skat, ligner slet ikke mig
Jeg står ved vinduet, hvor lyset er stærkt...

Nu kan du sige, at jeg er blevet bitter, men du kan være sikker på dette:
De rige har fået deres kanaler i de fattiges soveværelser
Og der er en mægtig dom på vej...
Ser du, jeg hører disse sjove stemmer i sangens tårn...

Derfor, I tømmer kar, er her en afsluttende bid af parrhesia: På de kolde vinternætter (som Dolly berømt sang til Horace Vandergelder) kan du putte dig ind til dine AI-robotter, mens vi mennesker putter sammen til gensidig varme. Du ville blive misundelig, hvis du kunne forestille dig det, men jeg ved, at du ikke har nogen fantasi. Hvis du gjorde det, ville du bruge alle dine penge og teknologi til at gøre verden til et bedre sted alle mennesker; ikke kun de få quasi-robotter i dit koterie, der udgiver sig som mennesker. Men jeg kan forsikre dig om, at vi vil gøre verden til et bedre sted – uden dig.Udgivet under a Creative Commons Attribution 4.0 International licens
For genoptryk, sæt venligst det kanoniske link tilbage til originalen Brownstone Institute Artikel og forfatter.

Forfatter

  • Bert Olivier

    Bert Olivier arbejder ved Institut for Filosofi, University of the Free State. Bert forsker i psykoanalyse, poststrukturalisme, økologisk filosofi og teknologifilosofien, litteratur, film, arkitektur og æstetik. Hans aktuelle projekt er 'Forstå emnet i forhold til neoliberalismens hegemoni.'

    Vis alle indlæg

Doner i dag

Din økonomiske støtte fra Brownstone Institute går til at støtte forfattere, advokater, videnskabsmænd, økonomer og andre modige mennesker, som er blevet professionelt renset og fordrevet under vores tids omvæltning. Du kan hjælpe med at få sandheden frem gennem deres igangværende arbejde.

Abonner på Brownstone for flere nyheder

Hold dig informeret med Brownstone Institute