samfundsvidenskab og humaniora

Et smuldrende regime: Lektioner for samfundsvidenskab og humaniora

DEL | UDSKRIV | EMAIL

COVID-19 landede i en forarmet informationsøkologi – især i akademiske institutioner – hvor i stigende grad alle former for information og argumenter undersøges gennem ideologiske linjer. Argumenter måles med andre ord i forhold til en altid bevægende afgrænsningslinje baseret på deres formodede forankring i forsimplede politiske lejre.