Brownstone » Artikler til David Bell

David Bell

David Bell, Senior Scholar ved Brownstone Institute, er en folkesundhedslæge og biotekkonsulent i global sundhed. Han er tidligere læge og videnskabsmand ved Verdenssundhedsorganisationen (WHO), programleder for malaria og febersygdomme ved Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) i Genève, Schweiz, og direktør for Global Health Technologies hos Intellectual Ventures Global Good Fond i Bellevue, WA, USA.

Genvinde menneskeheden

Din datter for en rotte?

DEL | UDSKRIV | EMAIL

Sundhedspersonale, der ikke prioriterer mennesker frem for dyr, kan klare sig som dyrlæger, men er utrygge ved mennesker. Det er på tide, at de, der tror på hvert menneskes iboende og udefinerbare værdi, finder deres stemme og genopbygger vores institutioner på det grundlag. Folkesundheden bør løfte menneskeheden frem for at forringe den. 


DEL | UDSKRIV | EMAIL

Pandemier er ikke den virkelige sundhedstrussel

DEL | UDSKRIV | EMAIL

At redde samfundet fra at spise sig selv med frygt og dumhed vil være afhængig af, at vi uddanner os selv. Samfundets 'eksperter' klarer sig meget godt fra pandemier og har intet incitament til at tilbyde sådan uddannelse. Dette vil kræve, at vi hver især finder tid. Tid til diskussion, tid til selvrefleksion og tid til eftertanke om, hvad livet egentlig er. Vi skal roligt opsummere, hvad der sker omkring os, og tage risikoen ved at udforske, hvad det er, vi virkelig værdsætter. Så kan vi stoppe andre i at misbruge vores uvidenhed.


DEL | UDSKRIV | EMAIL
WHO traktat

Hvad WHO faktisk foreslår

DEL | UDSKRIV | EMAIL

Disse foreslåede instrumenter, som de er udarbejdet i øjeblikket, vil fundamentalt ændre forholdet mellem WHO, dets medlemsstater og naturligvis deres befolkninger, og fremme en fascistisk og neo-kolonialistisk tilgang til sundhedspleje og regeringsførelse. Dokumenterne skal ses samlet og i en langt bredere sammenhæng med den globale/globalistiske pandemiske beredskabsdagsorden.


DEL | UDSKRIV | EMAIL
Fauci fortælling

Dr. Fauci kommer rent på vacciner og luftvejsvirus

DEL | UDSKRIV | EMAIL

Fauci og medforfattere yder derfor et vigtigt bidrag til Covid-fortællingen og understreger de seneste to års bedrag. Påstande om, at dette bedrag fremmede et generelt gode – at der var en 'global pandemi' og overholdelse af massevaccination ville være til fordel for befolkningen – afvises af Fauci et al.s beviser. Massevaccination forventedes aldrig at virke, selv om det var meget vellykket økonomisk for en lille, men indflydelsesrig minoritet.


DEL | UDSKRIV | EMAIL
WHO IHR menneskerettigheder

Ændringer til WHO's internationale sundhedsbestemmelser: En kommenteret vejledning

DEL | UDSKRIV | EMAIL

Ændringerne af IHR har til formål at fundamentalt ændre forholdet mellem individer, deres lands regeringer og WHO. De placerer WHO som havende rettigheder, der går forud for enkeltpersoners, og sletter de grundlæggende principper udviklet efter Anden Verdenskrig vedrørende menneskerettigheder og staters suverænitet. Derved signalerer de en tilbagevenden til en kolonialistisk og feudalistisk tilgang, der er fundamentalt anderledes end den, folk i relativt demokratiske lande har vænnet sig til. Manglen på større tilbageskridt fra politikernes side og den manglende bekymring i medierne og deraf følgende uvidenhed hos den brede offentlighed er derfor både mærkelig og alarmerende.


DEL | UDSKRIV | EMAIL
folkesundhedskræft

Kræften, der er folkesundhed

DEL | UDSKRIV | EMAIL

Denne kræftsygdom med modstridende interesser har infiltreret langt ud over folkesundheden; medierne og regeringerne har pligtskyldigt travet til Davos-klubben i årevis. Mens den internationale sundhedsfunktion ser ud til at lede samfundets forringelse, søger sektoren selv at vokse med en hidtil uset hastighed. Lad os håbe, for alle vores skyld, at resten af ​​samfundet kan genkende rådden indeni, og finde styrken til at skære den ud, før den trækker os alle ned. Vi kan ikke lade dem, der brænder for dette råd, ødelægge det, så mange arbejdede så hårdt for at bygge.


DEL | UDSKRIV | EMAIL
pandemiske parasitter

Pandemiberedskab: Den nye parasit

DEL | UDSKRIV | EMAIL

I den nuværende gengivelse af dette trick står offentligheden over for en stadigt voksende trussel om pandemier, der vil ødelægge samfundet, hvis vi i den offentlige sundhedsindustri ikke får flere penge. De får en historie om påtrængning og afskærmet fra de historiske og videnskabelige realiteter, der ville underminere den.


DEL | UDSKRIV | EMAIL
pandemi historie

Pandemihistorie, genfortalt og korrigeret for økonomisk afkast

DEL | UDSKRIV | EMAIL

Den hastigt voksende pandemiberedskabsindustri dominerer den globale folkesundhed og viser sig stadig mere lukrativ. Tidligere autoritære tilgange af typen var stærkt afhængige af at revidere historien for at give deres påstande tillid. Her følger et sådant forsøg, anbefalet som baggrund for deres næste runde hvidbøger.


DEL | UDSKRIV | EMAIL
ti principper for folkesundhed

Ti principper for folkesundhed, der kunne redde samfundet

DEL | UDSKRIV | EMAIL

En stor del af samfundets fremtid vil blive bestemt af de offentlige sundhedsinstitutioners og deres arbejdsstyrkes motivationer og integritet. Der vil kræves megen ydmyghed, men sådan har det altid været. Verden bliver nødt til at se og se, om de i marken har modet og integriteten til at udføre deres arbejde.


DEL | UDSKRIV | EMAIL
myter om pandemiberedskab

Fire myter om pandemiberedskab 

DEL | UDSKRIV | EMAIL

Vi bliver snydt af en grund. Uanset hvad det er, er det et dårligt valg at gå sammen med et bedrag. Benægtelse af sandheden fører aldrig til et godt sted. Når folkesundhedspolitikken er baseret på en beviselig falsk fortælling, er det folkesundhedspersonalets og offentlighedens rolle at modsætte sig det.


DEL | UDSKRIV | EMAIL

Global sundhed og kunsten at virkelig store løgne

DEL | UDSKRIV | EMAIL

Princippet om Really Big Lies er baseret på, at de er så adskilt fra virkeligheden, at lytteren vil antage, at deres egen opfattelse må være fejlbehæftet, snarere end påstandene fra den person, der taler til dem. Kun en sindssyg eller latterlig person ville fremsætte sådanne besynderlige påstande, og en troværdig institution ville ikke ansætte en sådan person. 


DEL | UDSKRIV | EMAIL

Et stort billede af den katastrofale folkesundhedsreaktion på COVID-19

DEL | UDSKRIV | EMAIL

Den globale reaktion på coronavirus-pandemien har afsløret en etisk krise i folkesundheden, hvor de præ-pandemiske normer for folkesundhedsetik er blevet tilsidesat. Dette har ødelagt sundhed, menneskerettigheder og økonomier, mens de mennesker, folkesundheden skulle tjene, skulle den betale for implementeringen og vil betale for dens skader. Det vil være langt tilbage, og genopretning vil kræve, at folkesundheden vender tilbage til sin tjenernatur og forlader rampelyset, hvor den forårsagede en sådan katastrofe.


DEL | UDSKRIV | EMAIL
Hold dig informeret med Brownstone