MC Staples

  • MC Staples

    MC Staples er pseudonymet for en aktiv militærofficer med kommando- og stabserfaring på de fleste niveauer af hans tjenestegren, såvel som udsendelser til støtte for oversøiske kampoperationer. Det perspektiv, der deles i dette stykke, er forfatterens eget, og er desværre ikke repræsentativt for det perspektiv, der i øjeblikket findes af nogen af ​​tjenestegrenene eller forsvarsministeriet.


Hold dig informeret med Brownstone Institute