Brownstone » Brownstone Institute Journal » Indeholdt Pfizer-BioNTech "Placebos" tomme lipider?
Brownstone Institute - Indeholdt Pfizer-BioNTech "Placebos" tomme lipider?

Indeholdt Pfizer-BioNTech "Placebos" tomme lipider?

DEL | UDSKRIV | EMAIL

Som min Pfizer-BioNTech "placebo"-rapport fra juli sidste år er af en eller anden grund bare gået viralt igen, er dette et godt tidspunkt at tage fat på en vigtig detalje, som jeg ikke dækkede i den oprindelige rapport, og som blev forsømt i den, til tider ophedede, diskussion, der fulgte. "Placebo" betyder ikke nødvendigvis saltvandsopløsning. Placebo kan i denne sammenhæng lige så godt betyde "ingen mRNA:" dvs. en opløsning, der indeholder alle ingredienserne i lægemidlet undtagen mRNA'et, som skal pakkes ind i lipid-nanopartiklerne, der fungerer som leveringssystem i BioNTech-platformen. Lipiderne er tomme: de har intet at levere. Det "aktive lægemiddelstof", mRNA'et, mangler.

Selvom de ikke kom lige ud og sagde det, ser det faktisk ud til, at det var, hvad de tyske kemiprofessorer, som jeg citerede, havde i tankerne. Fokus i min rapport var ikke det nu berømte danske batch-variabilitetsstudie, som fandt ud af, at forskellige partier af Pfizer-BioNTech-vaccinen var forbundet med vildt forskellige niveauer af toksicitet, idet de blev opdelt i tre store "blå", "grønne" og "gule" grupper, som repræsenteret i nedenstående graf.

Fokus i min rapport var de tyske professorers opdagelse af, at alle undtagen én af de "gule" partier, som er næsten helt uskadelige ifølge de danske data, ikke havde været genstand for kvalitetskontroltest af det agentur, der er ansvarlig for batchfrigivelsen gennem hele EU: nemlig Tysklands eget Paul Ehrlich Institut (PEI). 

Som prof. Gerald Dyker bemærkede i et interview med den tyske journalist Milena Preradovic, giver dette støtte til mistanken om, at de gule batches er "noget som placebo", dvs. som om PEI på forhånd vidste, at batchene var harmløse og derfor ikke behøvede testning. Alle de (meget giftige) "blå" partier blev testet, og det samme var det store flertal af de (noget giftige) "grønne".

Men i interviewet fortsatte prof. Dyker med at sige noget andet:

Desuden er dette måske også en oplysning, som er meget interessant for lytterne. Ved "placebos" tænker vi på saltvandsopløsning i tilfælde af injektioner og sukkerpiller i tilfælde af enhver form for tabletter. [Men] Ifølge nyere EU-lovgivning kan placebo også indeholde alle hjælpestoffer. Kun det egentlige aktive stof må mangle. Og det ville i dette tilfælde betyde, at alt kan sættes i. Nanopartikelformulering er absolut tilladt. Kun det modificerede RNA må da mangle.

Så kunne de berømte "gule" partier i den danske undersøgelse have indeholdt alt andet end mRNA?

Den oprindelige udgivelse af min artikel fremkaldte rasende forsøg på at "afkræfte" placebo-hypotesen. Disse fokuserede på den ene side på påstanden om, at de "gule" partier faktisk var forbundet med en højere rate af uønskede hændelser, end den danske undersøgelse antyder, og på den anden side på påstanden om, at de danske data er aldersforvirrede. . Som jeg har vist link., begge disse indvendinger, ved nærmere eftersyn af argumenterne og dataene, fejler klart. 

"Debunkingerne" ignorerede på den anden side fuldstændig den fordømmende sammenhæng mellem de næsten harmløse "gule" batches og de batches, som PEI'en, som batchfrigivelsesmyndigheden, undlod at teste. Men hvis vi antager, at de "gule" partier faktisk fremkaldte en vis mængde uønskede hændelser, der var større end hvad der kunne forventes af rent psykogene reaktioner på et saltvandssprøjt, kunne dette naturligvis forklares med hjælpestofferne. Når alt kommer til alt, er lipid-nanopartiklerne kendt for at være forbundet med toksicitet. Selv tomme lipider ville give anledning til nogle bivirkninger.

Muligheden for, at de "gule" partier indeholdt alt, bortset fra mRNA'et, tyder mere specifikt på et samarbejde mellem den tyske regulator, PEI, og det tyske firma BioNTech. (Se min artikel af specifikke grunde til, hvorfor et sådant samarbejde ikke ville være overraskende link..) BioNTech er udvikler og ejer af mRNA-platformen, der blev brugt i Pfizer-BioNTech-optagelsen, og i modsætning til i USA formodes det, at det i samarbejde med underleverandører selv har leveret alt det mRNA, der bruges i EU-forsyningen. 

Dette fremgår tydeligt af detaljerne i den uredigerede version af Advanced Purchase Agreement (APA) indgået mellem Europa-Kommissionen og Pfizer-BioNTech-konsortiet. Afsnit I.6.3 i APA, som er tilgængelig link., lyder:

Vaccineforsyningen i Europa vil primært komme fra Pfizers produktionssted i Puurs, Belgien og skal inkorporere RNA produceret på BioNTech kontrollerede produktionssteder, herunder sites drevet af følgende underleverandører i Tyskland...

Men efter at have navngivet underleverandørerne, fortsætter den relevante del af APA'en med at specificere: 

…entreprenøren kan dog fremstille på og levere fra anlæg uden for Europa, hvor det er relevant for at fremskynde leveringen …

Årsagen til denne undtagelse var de velkendte flaskehalse, der påvirkede Pfizer-BioNTech EU-forsyningen i starten, på grund af det faktum, at BioNTech kun var i stand til at gennemføre købet af sin første i stor skala nogensinde. produktionsanlæg i Marburg ved modtagelse af autorisation. "Faciliteter uden for Europa" refererer utvivlsomt til Pfizers produktionsanlæg i Andover, Massachusetts, hvor Pfizer fremstiller mRNA under licens fra BioNTech.

Vi ved nu, at de meget giftige "blå" partier i den danske undersøgelse blev rullet ud først, de lidt giftige "grønne" partier efterfølgende, og de næsten harmløse "gule" partier sidst. Så kunne de "blå" partier indeholde mRNA fra Pfizer-Andover faciliteten, de "grønne" batches mRNA - måske i en lavere dosis eller ændret på anden måde - fra BioNTech-Marburg faciliteten, og de "gule" batches nr. mRNA overhovedet?

Dette rejser et yderligere spørgsmål igen: Viser amerikansk forsyning et lignende kronologisk mønster af faldende batchtoksicitet? Eller har toksiciteten af ​​den amerikanske forsyning, indeholdende mRNA fra Pfizer-Andover, været konstant over tid?Udgivet under a Creative Commons Attribution 4.0 International licens
For genoptryk, sæt venligst det kanoniske link tilbage til originalen Brownstone Institute Artikel og forfatter.

Forfatter

Doner i dag

Din økonomiske støtte fra Brownstone Institute går til at støtte forfattere, advokater, videnskabsmænd, økonomer og andre modige mennesker, som er blevet professionelt renset og fordrevet under vores tids omvæltning. Du kan hjælpe med at få sandheden frem gennem deres igangværende arbejde.

Abonner på Brownstone for flere nyheder

Hold dig informeret med Brownstone Institute